2021 Prime Time
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 

15

Squads:
  06:30 Open

16

17

18

19

20

21

22

Squads:
  06:30 Open

23

24

25

26

27

28

29

Squads:
  06:30 Open

30

1

2

3

4

5

6

Squads:
  06:30 Open

7

8

9

10

11

12

13

Squads:
  06:30 Open

14

15

16

17

18

19

20

Squads:
  06:30 Open

21

22

23

24

25

26

27

Squads:
  06:30 Open

28

29

30

31

1

2

3

Squads:
  06:30 Open

4

5

6

7

8

9

10

Squads:
  06:30 Open

11

12

13

14

15

16

17

Squads:
  06:30 Open

18

19

20

21

22

23

24

Squads:
  06:30 Open

25

26

27

28

29

30

1

Squads:
  06:30 Open

2

3

4

5

6

7

8

Squads:
  06:30 Open

9

10

11

12

13

14

15

Squads:
  06:30 Open

16

17

18

19

20

21

22

Squads:
  06:30 Open

23

24

25

26

27

28

29

Squads:
  06:30 Open

30

31

1

2

3

4

5

Squads:
  06:30 Open

6

7

8

9

10

11

12

Squads:
  06:30 Open

13

14

15

16

17

18

19

Squads:
  06:30 Open

20

21

22

23

24

25

26

Squads:
  06:30 Open

27

28

29

30

31

1

2

Squads:
  06:30 Open

3

4

5

6

7

8

9

Squads:
  06:30 Open

10

11

12

13

14

15

16

Squads:
  06:30 Open

17

18

19

20

21

22

23

Squads:
  06:30 Open

24

25

26

27

28

1

2

Squads:
  06:30 Open

3

4

5

6

7

8

9

Squads:
  06:30 Open

10

11

12

13

14

15

16

Squads:
  06:30 Open

17

18

19

20

21

22

23

Squads:
  06:30 Open

24

25

26

27

28

29

30

Squads:
  06:30 Open

31

1

2

3

4

5

6

Squads:
  06:30 Open

7