2023 2023 Storm Idaho Open

Brackets for
Click on any match to see the bracket
Bracket Progress for Alex Hoskins in Division 1
220 Alex Hoskins Game 1 (45 brackets)
W 192 Josh Link
W 200 Josh Empey
W 153 Aj Kelley
W 171 Rick Carrigan
 L  221 Erik Bywater
W 166 Alf Lopez
W 174 Gio Clinaz
W 191 Daria Pajak
W 213 Steve Kloempken
W 191 Daria Pajak
W 166 Alf Lopez
 L  221 Erik Bywater
W 191 Daria Pajak
W 166 Alf Lopez
W 162 Cameron Henning
W 162 Cameron Henning
W 151 Tyler Lopez
W 200 Josh Empey
W 192 Josh Link
W 212 Clay Rees
W 192 Josh Link
W 212 Clay Rees
W 203 Duncan Whitaker
W 166 Alf Lopez
W 189 Ken Hayase-Fong
W 151 Tyler Lopez
W 213 Steve Kloempken
W 191 Daria Pajak
W 212 Clay Rees
W 201 Katelyn Simpson
W 212 Clay Rees
W 166 Alf Lopez
W 151 Tyler Lopez
W 162 Cameron Henning
W 201 Katelyn Simpson
W 189 Ken Hayase-Fong
 L  269 Andy Kinney
W 174 Gio Clinaz
W 189 Ken Hayase-Fong
W 192 Josh Link
W 172 Richard Leon
W 166 Alf Lopez
 L  269 Andy Kinney
W 174 Gio Clinaz
W 212 Clay Rees
192 Alex Hoskins Game 2 (41 brackets)
 L  233 Clay Rees
 L  222 Andy Kinney
 L  233 Clay Rees
 L  222 Andy Kinney
 L  211 Josh Link
W 159 Ken Hayase-Fong
W 177 Josh Empey
 L  207 Erik Bywater
 L  199 Duncan Whitaker
 L  238 Acurero Jorge
 L  233 Clay Rees
 L  211 Josh Link
 L  211 Josh Link
 L  233 Clay Rees
W 177 Josh Empey
 L  233 Clay Rees
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  222 Andy Kinney
W 177 Josh Empey
 L  207 Erik Bywater
 L  211 Josh Link
 L  233 Clay Rees
W 156 Rick Carrigan
 L  208 Steve Kloempken
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  208 Steve Kloempken
 L  211 Josh Link
 L  211 Josh Link
W 177 Josh Empey
W 158 Aj Kelley
 L  211 Josh Link
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  222 Andy Kinney
 L  208 Steve Kloempken
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  207 Erik Bywater
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  211 Josh Link
 L  194 Gio Clinaz
 L  195 Katelyn Simpson
 L  194 Gio Clinaz
179 Alex Hoskins Game 3 (12 brackets)  
 L  258 Josh Link $2.00
 L  227 Andy Kinney $2.00
 L  246 Clay Rees $2.00
W 158 Acurero Jorge $5.00
 L  227 Andy Kinney $2.00
 L  227 Andy Kinney $2.00
 L  258 Josh Link $2.00
 L  227 Andy Kinney $2.00
 L  258 Josh Link $2.00
 L  227 Andy Kinney $2.00
 L  227 Andy Kinney $2.00
 L  258 Josh Link $2.00
Alex Hoskins
Summary for Division 1
45 entries @ $1.00 = $45.00
Earnings: $27.00
Bracket Progress for Alex Hoskins in Division 2
192 Alex Hoskins Game 2 (45 brackets)
 L  233 Clay Rees
 L  233 Clay Rees
W 158 Aj Kelley
 L  211 Josh Link
 L  207 Erik Bywater
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  193 Alf Lopez
 L  222 Andy Kinney
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  194 Gio Clinaz
W 180 Daria Pajak
 L  211 Josh Link
W 187 Richard Leon
 L  222 Andy Kinney
 L  233 Clay Rees
W 179 Cameron Henning
W 158 Aj Kelley
 L  208 Steve Kloempken
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  194 Gio Clinaz
W 177 Josh Empey
 L  195 Katelyn Simpson
W 177 Josh Empey
 L  233 Clay Rees
W 156 Rick Carrigan
 L  194 Gio Clinaz
 L  208 Steve Kloempken
 L  222 Andy Kinney
 L  211 Josh Link
W 189 Tyler Lopez
W 159 Ken Hayase-Fong
 L  194 Gio Clinaz
 L  233 Clay Rees
 L  193 Alf Lopez
W 179 Cameron Henning
W 189 Tyler Lopez
W 180 Daria Pajak
 L  207 Erik Bywater
W 159 Ken Hayase-Fong
W 156 Arthur Cox
 L  222 Andy Kinney
 L  233 Clay Rees
W 177 Josh Empey
W 177 Josh Empey
W 177 Josh Empey
179 Alex Hoskins Game 3 (21 brackets)
W 157 Gio Clinaz
 L  212 Tyler Lopez
 L  234 Katelyn Simpson
 L  227 Andy Kinney
 L  213 Cameron Henning
 L  227 Andy Kinney
 L  227 Andy Kinney
 L  258 Josh Link
 L  258 Josh Link
 L  258 Josh Link
 L  258 Josh Link
 L  226 Alf Lopez
 L  258 Josh Link
W 165 Steve Kloempken
 L  246 Clay Rees
 L  258 Josh Link
 L  243 Erik Bywater
 L  243 Erik Bywater
 L  246 Clay Rees
 L  213 Cameron Henning
 L  226 Alf Lopez
259 Alex Hoskins Game 4 (2 brackets)  
W 171 Josh Link $5.00
W 159 Clay Rees $5.00
Alex Hoskins
Summary for Division 2
45 entries @ $1.00 = $45.00
Earnings: $10.00
Alex Hoskins
Summary for All Divisions
this Squad
90 entries = $90.00
Earnings: $37.00